• ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 089-703-1325

บริษัท ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 มกราคม 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจติดตั้งและบริการ ให้คำปรึกษาวางแผน งานระบบต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้ากำลัง ,งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร , ,งานระบบแมคคานิค ,งานก่อสร้าง ,งานระบบท่อ ,งานระบบแอร์ ,งานต่อเติม, งานซ่อมบำรุง, งานระบบระบาย อากาศ ,งานพลังงานทดแทน และงานด้านอื่นๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญป็นพิเศษมีประสบการณ์ ด้านงานผลิตงานระบบ ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทยังมีมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยในการ ทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพส่งมอบงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่ เหมาะสมท่านสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นงานของเรา
บริษัท ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Khawlaor Engineering Co.,Ltd) 
ทะเบียนเลขที่ 0135557000274 
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 29/119 หมู่ที่ 2 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
ประกอบธุรกิจ : กิจการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร งานสาธารณูปโภค งานสุขาภิบาล รับเหมางานทั่วไป 
ก่อตั้งเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ.2557 
Electrical System 
Mechanical System 
Air Condition and Ventilation System 
Telephone and LAN System Work 
Lighting System Work 
Solar System 
Water Supply and Drainage System 
Fire Protection System 
Construction Work 
Renovation System