• ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 066-054-5946

งานระบบปรับอากาศ

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภายในอาคารสำนักงาน ภายในโรงงาน การทำงานที่มีมาตรฐานจากทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานมีมีประสบการมากว่า10ปี รวมทั้งการได้รับการไว้วางใจจากบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง