• ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 066-054-5946

งานระบบไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร

บริษัทฯให้บริการออกแบบและติดตั้งงานต่างๆดังนี้

1.ระบบสายเมนไฟฟ้า (Main Feeder System)

2.ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB,DB,LP,Control Panel)

3.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)

4.ระบบเต้ารับไฟฟ้า (Receptacle System)

5.ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Lighting)

6.ระบบไฟป้ายทางออก(Exsit sign Light)

7.ระบบโทรศัพท์(Telephone System)

8.ระบบคอมพิวเตอร์(LAN & WIFI)

9.ระบบกระจายเสียง(Sound System)

10.ระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell , PV System)