• ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 066-054-5946

ถามตอบ

ให้คำปรึกษาวางแผน งานระบบต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้ากำลัง ,งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร , ,งานระบบแมคคานิค ,งานก่อสร้าง ,งานระบบท่อ ,งานระบบแอร์ ,งานต่อเติม, งานซ่อมบำรุง, งานระบบระบาย อากาศ ,งานพลังงานทดแทน และงานด้านอื่นๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญป็นพิเศษมีประสบการณ์ ด้านงานผลิตงานระบบ ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทยังมีมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยในการ ทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพส่งมอบงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่ เหมาะสมท่านสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นงานของเรา